وش های  نوروسايكولوژي براي درمان اختلال خواندن

خانواده عزیز در صورت مشاهده نشانگان اختلال خواندن در فرزند تان وبراي افزایش توجه و دقت آنها می توانید از روش های زیر استفاده کنید:


*شیوه­های درمانی نوروسایکولوژی (HAS)

دانش آموز عزیز در هر ردیف دو کلمه وجود دارد. یک کلمه پر رنگ و کلمه دیگر کم رنگ نوشته شده است. آیا شما می توانید آن کلمات را |پیدا کنید و آن را با صدای بخوانید.
 
فهرست اول:

ا ﺛ وﻣ ج ر

ﻟﺧ ﻛ ﺟ ﻧ ﺍ ﺖ ﻟ ت

و ﻣ  ﻀ  ﺣ  ﻊ  ض

ا ﺍ ر ﯾ ث ﺛ ا ر
 
فهرست دوم

دانش آموز عزیز: این جملات دو به دو تقریبا یکسان هستند، اما بعضی از  حروف درآنها متفاوتند. آیا شما می­توانید آنها را پیدا کنید؟

 1.خانم آموزگار در کلاس ایستاده بود و با هر بچّه­ای که وارد کلاس می­شد سلام و احوال­پرسی می­کرد.
1.خانم آموزگار در کلاس ایسطاده بود و با حر بجّه­ای که وارد کلاس می­شد سلام و اهوال­پرسی می­کرد.

2.روزی روباهی از کنار دِهی می­گذشت.
2. رزوی روباحی از کنار دَهی می­کذشت.

3. روزی نرگس متوجّه شد که دندانش لق شده است و تکان می­خورد و او خیلی نگران شد.
3. روزی نرکس متوچّه شد که دندانش لق شده است و تکان می­خُرد و او خیالی نگران شد.


 
*روش های نوین برای بهبود مشكلات املا
 

* راهبردهای خود پرسشگری برای نوشتن املا( باعزت و ایزدی فرد، 1388)

والدین عزیز برای بهبود مشکلات املای فرزندان تان از روش های معجزه آسای زیر استفاده کنید:

1) آیا این کلمه را بلدم؟
2) در این کلمه چند بخش شنیدم؟ (تعدادشان را بنویس)
3) من باید این کلمه را از حفظ بنویسم.
4) آیا تعداد بخش ها را درست شمردم؟
5) الف: اگر تعداد بخش ها را درست شمرده باشم به املای کدام بخش شک دارم؟ باید زیر آن بخش خط بکشم و سعی کنم دوباره کلمه را بنویسم. خب، حالا یعنی این کلمه از نظر من درست نوشته شده است؟ اگر درست است نباید دیگر به آن دست بزنم. اگر هنوز به نظرم درست نمی رسد، باید زیر آن بخشی را که به آن مطمئن نیستم خط بکشم و سعی کنم آن را دوباره بنویسم.
5) ب: اگر تعداد بخش های کلمه را درست ننوشته باشم، باید دوباره این کلمه را در ذهنم تکرار کنم. بخش جاافتاده را پیدا کنم. بعد دوباره به مرحله دوم برگردم.
6) وقتی دیکته را تمام کردم به خودم می گویم که دانش آموز خوبی هستم. تلاش زیادی کردم و املای کلمه را نوشتم.