روش های جدید برای درمان اختلال خواندن

 
خانواده عزیز در صورت مشاهده نشانگان اختلال خواندن در فرزند تان وبراي افزایش توجه و دقت آنها می توانید از روش های زیر استفاده کنید:
*شیوه­ های درمانی نوروسایکولوژی (HAS)
دانش آموز عزیز در هر ردیف دو کلمه وجود دارد. یک کلمه پر رنگ و کلمه دیگر کم رنگ نوشته شده است. آیا شما می توانید آن کلمات را پیدا کنید و آن را با صدای بخوانید.

فهرست اول:
ا و ج ر
ت
و   ﻀ   ﻊ  ض
ا ر ث ﺛ ا ر
 
فهرست دوم
دانش آموز عزیز: این جملات دو به دو تقریبا یکسان هستند، اما بعضی از  حروف در آنها متفاوتند. آیا شما می­توانید آنها را پیدا کنید؟

1- خانم آموزگار در کلاس ایستاده بود و با هر بچّه­ای که وارد کلاس می­شد سلام و احوال­پرسی می­کرد.

1- خانم آموزگار در کلاس ایسطاده بود و با حر بجّه­ای که وارد کلاس می­شد سلام و اهوال­پرسی می­کرد.

2- روزی روباهی از کنار دِهی می­گذشت.
2-رزوی روباحی از کنار دَهی می­کذشت.

3- روزی نرگس متوجّه شد که دندانش لق شده است و تکان می­خورد و او خیلی نگران شد.
3-روزی نرکس متوچّه شد که دندانش لق شده است و تکان می­خُرد و او خیالی نگران شد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر با مرکز فرشته تماس بگیرید.